سیدرضا میرسعید قاضی

جزوات دانشگاه و کتب فناوری اطلاعات را اینجا دانلود کنید

کتاب مهندسی اینترنت و شبکه

شامل سه کتاب میباشدکه همرو به صورت یکجا میتوانید با حجم, 6,528 KB  دانلود کنبد

کتاب اول حجمی حدود1.98MB و  کتاب دوم حجمی حدود 2.52  و کتاب سوم جزوه دست نویس است که حجمی حدود2.22MB دارد.

>>> دانلود فایل فشرده <<<<

تاریخ ارسال: 1394/08/10 ساعت 00:26

ابزار هدایت به بالای صفحه