X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

سیدرضا میرسعید قاضی

جزوات دانشگاه و کتب فناوری اطلاعات را اینجا دانلود کنید

سوالات امتحانی درس مهندسی نرم افزار

سوالات امتحانی مبحث مل سازی داده ها ی سیستم به روش ER:

1-      موجودیت چیست و ضوابط انتخاب موجودبت ها را در مدل سازی داده ها به روش ER بنویسید.

2-      مراحل مدلسازی داده ها به روش ER  را بنویسید .

1-      شناسایی نباز های اطلاعاتی و پردازش سیستم

2-      شناسایی موجودیت ها

3-      شناسایی صفات مو جودیت ها

4-      مشخص کردن ارتباط بین موجودیت ها

5-      رسم نمودار ER  

6-      لیست کردن سوالاتی که سیستم به آن ها باید پاسخ دهد

7-      بررسی نمودار برای اینکه مشخص نماییم که پاسخگو سوالات میباشد

3-      در محیط دانشگاه ضوابط زیر وجود دارد  :

-          هر گروه آموزشی دارای چند رشته می باشد و هر رشته متعلق به یک گروه آموزشی است

-          هر گروه آموزشی دارای چند ستاد عضو هیت علمی است و هر استادی میتواند عضو یک گروه آموزشی باشد

-          هر استادی میتواند مدیر یک گروه آموزشی باشد

-          هر گروه آموزش یک مدیر گروه دارد

-          هر رشته چند دانشجو دارد و هر دانشجو در یک رشته تحصیل میکند

-          هر دانشجو چندین درس را با اساتیت مختلف در روز و ساعت های مختلف انتخای میکند و هر درس توسط چند دانشجو انتخاب می شود

-          هر درس یک پیشنیاز دارد و هر درس میتواند پیشنیاز چند درس باشد

-          هر استاد چند درس را در روز و ساعات مختلف تدریس میکند و هر درس توسط چند استاد تدریس میشود.

>>> دانلود به صورت pdf <<<

 

ابزار هدایت به بالای صفحه