سیدرضا میرسعید قاضی

جزوات دانشگاه و کتب فناوری اطلاعات را اینجا دانلود کنید

t1

دانلود جزوات کلاسی جلسه به جلسه

تمامی فایل ها از سرور PicoFile آپلود شده است

خواهشمندم برای ارتباط بیشتر ثبت نام نمایید

>> راهمنما دانلود <<


 مهندسی نرم افزار - استاد فراهانی 

طراحی الگوریتمی  - استاد  


 ریاضی گسسته - استادلطیفی

ریاضی مهندسی - استاد حسین دوستی

آشنایی با قانون اساسی - استاد بیات

برنامه سازی شی گرایی - استاد فرهبد

ابزار هدایت به بالای صفحه